ลวดตาข่ายถักปม รั้วลวดตาข่าย ลวดตาข่ายแรงดึงสูง รั้วล้อมวัว

 บทความ: ลวดตาข่ายถักปม - คุณสมบัติและการใช้งานในการรั้วล้อมสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ต้องการความรอบคอบและความปลอดภัย เพื่อให้สัตว์ของคุณได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดพื้นที่สำหรับสัตว์ของคุณและกำหนดรั้วเพื่อป้องกันการหลุดหนีของสัตว์ ลวดตาข่ายถักปมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานต่าง ๆ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติและการใช้งานของลวดตาข่ายถักปมที่มีลวดตาข่ายแรงดึงสูง และมีขนาดต่าง ๆ ดังนี้:

1. คุณสมบัติของลวดตาข่ายถักปม:

 • ลวดตาข่ายแรงดึงสูง: รั้วล้อมสัตว์ ที่มีการถักเป็นลวดตาข่ายจะใช้ลวดที่รับแรงดึงได้ซึ่งจะทำให้รั้วมีความแข็งแรงและทนทาน ทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นรั้วล้อมสัตว์ที่มีความแรงมาก เช่น วัว หรือสัตว์ที่มีน้ำหนักใหญ่ หรือ อาจจะเป็นสัตว์เล็กเช่น แพะ แกะ 

2. ขนาดของลวดตาข่ายถักปม:

 • 1.0 เมตร: เหมาะสำหรับสัตว์เล็ก ๆ หรือเป็นตัวกั้นในการแยกพื้นที่
 • 1.2 เมตร: ใช้สำหรับสัตว์ขนาดกลาง เช่น แพะ, แกะ, หรือห่าน
 • 1.5 เมตร: เหมาะสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น โค, ม้า, หรือลา
 • 2.0 เมตร: ใช้สำหรับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ช้าง หรือสัตว์ที่ต้องการรั้วที่สูงมาก

และจะแบ่งช่องห่าง แต่ละช่วงไม่เท่ากัน ปกติประมาณ ช่วงละ 15 ซม.

ขนาดเส้นลวด จะมี ความหนาของเส้นลวดในแนวตั้งและแนวนอนไม่เท่ากัน 

รุ่นมาตรฐาน (ฉลากเหลือง) จะมี

 • ลวด ในแนวนอน เป็นลวดชุบสังกะสี เบอร์ 13 (ลวดหนา 2.2 มม.)
 • ลวด ในแนวตั้ง เป็นลวดชุบสังกะสี เบอร์ 15 (ลวดหนา 1.8 มม.) 

รุ่นหนาพิเศษ (ฉลากแดง) จะมี

 • ลวด ในแนวนอน เป็นลวดชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ลวดหนา 2.5 มม.)
 • ลวด ในแนวตั้ง เป็นลวดชุบสังกะสี เบอร์ 14 (ลวดหนา 2.0 มม.) 

3. การใช้งานของลวดตาข่ายถักปม:

 • รั้วล้อมสัตว์: ลวดตาข่ายถักปมเหมาะสำหรับใช้เป็นรั้วล้อมสัตว์ เพื่อป้องกันการหลุดหนีและให้ความเข้มแข็งในการรักษาสัตว์ภายในพื้นที่
 • การใช้ร่วมกับโครงสร้าง: สามารถใช้ลวดตาข่ายถักปมร่วมกับโครงสร้างเสาเหล็กหรือเสาคอนกรีต หรือเสาไม้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของรั้ว

4. การเลือกใช้ลวดตาข่ายถักปม:

 1. ความเหมาะสมของงบประมาณ : การเลือกใช้ลวดตาข่ายถักปมที่เหมาะสมกับขนาดของสัตว์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว
 2. การป้องกันความเสียหาย : ลวดตาข่ายถักปมที่มีคุณภาพสูงจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ที่พยายามหลุดหนี

5. ความทนทานต่อสภาพอากาศ: คุณสมบัติการทนทานต่อสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากรั้วจะต้องทนทานต่อการตกฝน แดด และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

6. ความคงทนต่อการกัดกร่อน: ลวดตาข่ายที่ดีจะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสัตว์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรั้ว

 

ลวดตาข่าย ตาข่ายถักปม ตาข่ายเหล็กปม เป็นตาข่ายที่มีคุณสมบัติรับแรงดึงสูง ช่องว่างด้านเล็กตาถี่ แต่ช่องว่างด้านบนห่าง และความหนาเส้นลวดแนวนอนและแนวตั้งไม่เท่ากัน เป็นลวดตาข่ายที่ออกแบบมาเพื่อให้ความแข็งแรงและความทนทานที่สูง ในขณะที่ยังคงมีความปรับสมดุลในการให้ความคงทนต่อแรงดันและสภาพอากาศต่าง ๆ ดังนี้:

 1. แรงดึงสูง: ลวดตาข่ายที่มีคุณสมบัติแรงดึงสูงจะทำให้รั้วมีความทนทานต่อแรงดันจากด้านนอกมาก สามารถให้การยืดหยุ่นได้น้อยเมื่อมีแรงกระทบ และสามารถทำให้รั้วคงทนต่ออากาศและการกระแทก

 2. ช่องว่างด้านเล็กตาถี่: การที่ช่องว่างด้านเล็กตาถี่หมายถึงลวดตาข่ายมีการจัดเรียงช่องว่างที่เล็กลงมา เหมาะสำหรับการป้องกันสัตว์ขนาดเล็กจากการเข้ามาในพื้นที่ที่ล้อมรั้ว

 3. ช่องว่างด้านบนห่าง: ลวดตาข่ายมีช่องว่างที่ห่างกันทางด้านบนมาก เพื่อให้รั้วมีความสูงและป้องกันการกระโดดข้ามจากสัตว์ขนาดใหญ่ โดยส่วนหนึ่งของลวดตาข่ายนั้นจะทำหน้าที่เป็นส่วนที่ไม่สามารถเข้ามาได้ง่าย

 4. ความหนาเส้นลวดแนวนอนและแนวตั้งไม่เท่ากัน: การที่ลวดตาข่ายมีความหนาที่แตกต่างกันระหว่างแนวนอนและแนวตั้งทำให้รั้วมีความทนทานต่อแรงดันทั้งจากด้านนอกและด้านใน และยังช่วยให้รั้วมีความคงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

ลวดตาข่ายถักปมที่มีลักษณะนี้มักถูกนำมาใช้ในการสร้างรั้วสำหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น วัว ม้า ที่มีความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้วเป็นวัสดุที่มีความทนทานและคงทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

สรุป ลวดตาข่ายถักปมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรั้วล้อมสัตว์ จะประหยัดกว่าตาข่ายชนิดอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่าง ๆ และมีขนาดที่หลากหลายให้เลือกตามขนาดของสัตว์ที่คุณเลี้ยง การเลือกใช้ลวดตาข่ายถักปมที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถดูแลสัตว์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

#ลวดตาข่ายถักปม #รั้วล้อมวัว #คุณสมบัติลวดตาข่าย #เลี้ยงวัว #ความทนทาน #รั้วแรงดึงสูง #ลวดตาข่ายเกษตร #ความหนาลวด #สวนสัตว์ #ฟาร์มวัว

     

06/29/2024 1:11:13 PM