ลวดหนามหีบเพลง ลวดหนามทหาร ลวดหนามใบมีด (Razor Barbed Wire) เป็นชื่อเรียกของลวดหนามแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการนำเอาเหล็กแผ่นแบนที่มีความยาวต่อเนื่อง มาปั๊มให้มีลักษณะเหมือนใบมีดเป็นช่วงๆ และมาประกอบยึดเข้ากับเส้นลวด แล้วนำมาทำขดเป็นวงกลม ยาวมาตรฐานม้วนละ 10 เมตร และโดยการผลิตที่ใช้ในประเทศไทย คือ มาตรฐานวง ขนาด 50 ซม 60 ซม 70 ซม และ 90 ซม และรุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ spec BTO-22

ลวดหนามหีบเพลง: การใช้และการติดตั้งเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย

ลวดหนามหีบเพลงหรือที่มักจะเรียกว่า BTO-22 เป็นวัสดุที่นิยมในการล้อมรั้วเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของที่ดินและสิ่งของภายในพื้นที่ที่กำหนด. นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้เพื่อกั้นการประท้วงหรือการบุกรุกที่ไม่พึงประสงค์

การเลือกใช้ลวดหนามหีบเพลง (BTO-22) ในประเทศไทย: ลวดหนามหีบเพลง BTO-22 เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนทานและคงทนต่อสภาพอากาศที่หลากหลายของประเทศไทย. สเปก BTO-22 ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและทำให้การติดตั้งมีความสะดวกมากขึ้น

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามทหาร ลวดหนามใบมีด

 

 

การติดตั้งลวดหนามหีบเพลง:

  1. วางแผนการติดตั้ง: ก่อนที่จะติดตั้งลวดหีบเพลง, ควรวางแผนการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการรั้ว. คำนึงถึงความสูงของรั้ว, ระยะห่างระหว่างลวด, และจุดที่ต้องการกั้น

  2. เตรียมพื้นที่: ทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ให้พร้อมรับลวดหนาม. ควรเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงและมีการยกเส้นระดับให้เท่ากัน

  3. ติดตั้งโครงรั้ว: ติดตั้งโครงรั้วที่เป็นโครงสร้างหลักของระบบรั้ว โดยใช้เสาที่มีความแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักของลวดหนาม

  4. ติดตั้งลวดหนาม: ติดตั้งลวดหนามลงบนโครงรั้วโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม. แนะนำให้ใช้เทคนิคที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง

  5. ปรับปรุงระบบ: ตรวจสอบระบบลวดหนามหลังจากการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้และมีประสิทธิภาพ

ลวดหนามใบมีด ในการป้องกันขโมยและการบุกรุก: ลวดหนามหีบเพลงมีใบมีดแหลมคมที่สามารถป้องกันการบุกรุกได้. การล้อมรั้วด้วยลวดหนามช่วยป้องกันการเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังช่วยลดความเสี่ยงของการขโมย

การใช้ลวดหนามหีบเพลงในการล้อมรั้วเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันขโมยและการบุกรุก. การติดตั้งที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ความปลอดภัยสูงสุด

ลวดหีบเพลง

ล้อมลวดหนาม

 

การติดตั้ง รั้วลวดหนามหีบเพลงด้วยเสาตัว Y: เพิ่มความปลอดภัยและความทนทาน

การติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในบริเวณที่ต้องการรั้วต้องทำได้อย่างประณีตและมีการวางแผนอย่างถูกต้อง การใช้เสาตัว Y นั้นจะช่วยค้ำลวดหนามหีบเพลงให้เป็นทรงกลมตลอดเป็นช่วงๆ โดยเสาตัวY ส่วนใหญ่จะใช้เหล็กฉากมาเชื่อมต่อกัน ขนาดเท่าๆกับขนาดวงของลวดหนามทหาร เสาตัว Y มีประโยชน์ในการรักษาความตึงตัวของลวดหนามหีบเพลงและการรับน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเตรียมพื้นที่และวางแผนการติดตั้งรั้วลวดหนามใบมีด: ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้งลวดหนามหีบเพลง, ควรทำการวางแผนและทำความเข้าใจถึงการตั้งเสาตัว Y ในที่ที่เหมาะสม. ทำความเข้าใจถึงพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งรั้วลวดหนาม, ปริมาณลวดที่ต้องใช้, ระยะห่างระหว่างเสา, และขนาดวงของเสาตัว Y

2. เตรียมพื้นที่และติดตั้งเสาตัว Y: เริ่มต้นโดยการทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ที่จะติดตั้งรั้วลวดหนาม ต่อมา, ติดตั้งเสาตัว Y ในตำแหน่งที่ได้วางแผนไว้. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้เสาตัว Y ติดแน่นกับพื้น

3. ขึงสลิงประคองและเชื่อมต่อลวดหนามหีบเพลง: ขึงสลิงประคองไว้ที่เสาตัว Y โดยปกติที่ลูกค้าใช้จะใช้สลิงขนาดประมาณ 4 มม. หรือ 5 มม. หรือ 6 มม. เพื่อยึดพร้อมกับกิ๊บจับสลิง หรือ อาจใข้เหล็กผูก จากนั้น, เริ่มต้นเชื่อมต่อลวดหนามหีบเพลงลงบนเสาตัว Y โดยใช้เทคนิคที่ถูกต้อง

4. ปรับปรุงและตรวจสอบระบบ: หลังจากติดตั้งทุกส่วน, ควรปรับปรุงระบบให้เข้ากันได้และมีความทนทาน. ตรวจสอบว่าเสาตัว Y และสลิงประคองมีความแข็งแรงที่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของรั้ว

5. การยึดรั้วลวดหนามหีบเพลง: ลงรั้วลวดหนามหีบเพลงลงบนเสาตัว Y ยึดให้แน่ใจว่าระดับความยืดหยุ่นมีความทนทานและสมบูรณ์

สรุป: การติดตั้งลวดหนามหีบเพลงโดยใช้เสาตัว Y เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความทนทานของระบบรั้ว การทำงานอย่างรอบคอบและการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบรั้วมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลูกค้าสามารถสอบถามลวดหีบเพลง ราคา เท่าไหร่ หรือขอข้อมูลการทำรั้วลวดหนามทหารได้ที่ไลน์ @pkgroup หรือโทร 024170959 028944820

Tags:

ลวดหนามทหาร,ลวดหนามใบมีด,ลวดหนามหีบเพลง,ลวดหีบเพลง,การติดตั้งลวดหนามหีบเพลง,รั้วลวดหนามทหาร,ขายลวดหนามหีบเพลง,รั้วหีบเพลง,ราคาลวดหนามหีบเพลง,ลวดหีบเพลงมาตรฐาน

  • อัปเดตเมื่อ 15 ธันวาคม 2023 เวลา 06.00 น. ET