ตาข่ายถัก ตะแกรงสาน วิธีในการวัดขนาดตา update2024

ตาข่ายถัก และตะแกรงสาน จะมีวิธีการวัดและจะมีศัพท์เฉพาะในวงการ ไว้สำหรับเรียกขนาดช่องหรือขนาดตาของตาข่าย 2 แบบ คือ ตาพอดี (ตาราชการ) และตาทั่วไป


ซึ่งวิธีการวัดของตาข่ายถัก คือ จะต้องนำตาข่ายมาดึงให้ตึงแล้ว วัดช่องตาข่ายแต่ละช่อง โดยวัดจากด้านเอียงด้านหนึ่งถึงด้านเอียงอีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างดังรูปที่1 และ 2

โดยตาที่วัดได้ จากรูปทางซ้าย โดยทั่วไปจะใช้หน่วยนิ้ว ในการวัด เรียกว่าขนาด 1" นิ้ว(หนึ่งนิ้ว) และในวงการจะเรียกว่า 1" ตาพอดี หรือ 1" ตาราชการ วัดได้ 1" หรือ 25 มม.

และรูปที่2ทางขวา จะเห็นว่า วัดได้จริง 1.1/8" หรือ หนึ่งนิ้วกับอีก1หุน แต่ในทางวงการตาข่ายถักแล้ว จะเรียกว่าตาข่ายถัก ขนาด 1" ทั่วไป (หนึ่งนิ้วทั่วไป) (ซึ่งจะกว้างกว่า 1" เล็กน้อย ประมาณ 1 หุนหรือ 3 มม.) ซึ่งประมาณ 28-29 มม.

ซึ่งทำไมต้องทำแบบนี้?? ไม่เรียกให้ตรงไปตรงมา ทำให้ลูกค้าสับสนมาก!!


เท่าที่ประสบการณ์ในอดีต กระบวนการผลิตตาข่าย จะมีผลิตและขายตาข่ายแบบมาตรฐาน คือ ตาข่ายถักตาพอดี หรือ ตาข่ายถักตาราชการเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน จะมี 2 รูปแบบ

โดยถ้าจะสังเกตจะเห็นว่า ตาพอดี กับตาทั่วไปนั้น มีตาห่างกันเพียงเล็กน้อย ตาทั่วไปจะห่างขึ้นหน่อย ซึ่งส่งผลให้การใช้ปริมาณลวดเหล็กชุบ ใช้ปริมาณน้อยลง กระบวนการผลิตเร็วขึ้น สุดท้าย ทำให้ราคาถูกลง นั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้เกิดการแข่งขันในด้านนี้ขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเสมือนการเพิ่มมาตรฐานวงการนี้เพิ่มเติมว่าทำตาทั่วไปออกมาก็ได้ โดยเรื่องนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งาน เพราะในการใช้งานนั้น ทางลูกค้าที่เอาไปล้อมรั้ว หรือ ล้อมกั้นโกดัง ก็สามารถหย่อนเพิ่มความกว้างเพิ่มเติมได้เล็กน้อยไม่ได้จำเป็นต้องตาพอดี ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ดังนั้น การเลือกใช้ตาของตาข่ายถัก และตะแกรงสานนั้น ลูกค้าควรคุยกับผู้ผลิตหรือโรงงานลวดตาข่ายให้ชัดเจนก่อนลงงานผลิต มิฉะนั้น ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อาจทำให้ชิ้นงานเกิดความผิดพลาด เสียหายและส่งงานไม่ได้ เป็นต้น

ทำนองเดียวกับกับตะแกรงสาน หรือ ตาข่ายสาน โดย ตะแกรงสานนั้น จะวัดในแนวราบปกติ เพราะตะแกรงสาน มีลักษณะปกติที่เป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส การวัดก็จะเรียก 2 แบบเช่นเดียวกับ ตาข่ายถัก คือ มีตาข่ายสานตาทั่วไป และ ตาข่ายสานตาพอดี

ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง และการเรียกชื่อขนาดของตาข่ายถัก และตะแกรงสาน ซึ่งมีตาที่ใช้หลักๆกันอยู่ทั่วไปดังนี้

ตาข่าย ตา 1" พอดี วัดได้ 1" พอดี (25-26 มม.)

ตาข่าย ตา 1" ทั่วไป วัดได้ 1.1/8"(หรือ 28-29 มม.)

ตาข่าย ตา 1.1/2" พอดี วัดได้ 1.1/2" พอดี (38 มม.)

ตาข่าย ตา 1.1/2" ทั่วไป วัดได้ 1.3/4"(หรือ 44-45 มม.)

ตาข่าย ตา 2" พอดี วัดได้ 2" พอดี (50 มม.)

ตาข่าย ตา 2" ทั่วไป วัดได้ 2.1/4"(หรือ 57-58 มม.)

นอกจากนี้ตาข่ายที่มีตาถี่ ทางเราผลิตเริ่มต้น ตั้งแต่ตาถี่สุดตั้งแต่ตาขนาด 1/2",5/8", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 2.1/2" และ ตาข่ายขนาด 3" ห่างที่สุด ซึ่งอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าตาข่ายตาที่ขายดีและนิยมใช้มากที่สุด เรียงลำดับคือ 2" ทั่วไป, 1.1/2" ทั่วไป, 1" ทั่วไป ตามลำดับ  และ เบอร์ขนาดลวดที่นิยมใช้เช่น ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 11 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 10 เป็นต้น สุดท้ายสามารถเลือกประกบกันว่าต้องการตาข่าย ขนาดตา และขนาดลวดเบอร์ อะไรได้

ดังนั้น ลูกค้าที่จะไปใช้งานควรคุยกับโรงงานให้แน่นอนก่อนการขึ้นผลิต และควรหาคู่ค้าที่พูดความจริง จะได้ไม่มีปัญหากันภายหลัง

บทความต่อไป จะพูดถึงขนาดเส้นลวดชุบสังกะสี หรือ เส้นลวดชุบซิงค์ ว่ามีความหนาเท่าไหร่บ้าง คลิกดูเรื่องเส้นลวดได้ที่นี่

  

บทความ แนะนำ ขนาดตาข่ายถัก ลวด ตา กว้าง ยาว ที่นิยมใช้สำหรับงานต่างๆ

13:15:14 06/29/2024